ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
Installation List > Ceramics Fiber > 4. Veneering
 
4. Veneering
หมายถึงการติดตั้ง Ceramic Fiber บนผนังอิฐทนไฟที่อยู่ภายในเตา เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจากภายในออกสู่ภายนอก ( heat loss ) และลดการสูญเสียความร้อนที่สะสมในอิฐทนไฟ ( batch type kiln ) สามารถติดตั้งได้ 2 วิธีคือ
4.1 ใช้ Lanket ปูทับในลักษณะ Paper Liningโดยใช้ตัวยึดฝังตืดในอิฐ
4.2 ใช้ Module ติดตั้งทับ ซึ่งมักจะนิยมมากกว่า เนื่องจากติดตั้งได้สะดวก และได้ผลดี โดยใช้กาว หรือ Bonding mortar ในการยึด และอาจใช้ตัวยึดด้วยก็ได้ ดังแสดง fig 3.14 , 3.15
ขนาดของ Module ที่นิยมใช้คือ 200 x 200 mm. ความหนา 25 , 50 หรือ 75 mm. ซึ่งมาตรฐานทั่วไปใช้ 50 mm. ข้อดีในการติดตั้งระบบ Veneering คือสามารถลดการสูญเสียพลังงานอย่างได้ผลโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบของเตาเก่า และสามารถดัดแปลงใช้กับเตาใหม่ได้ด้วย และช่วยให้อุณหภูมิในแต่ละส่วนของเตาสม่ำเสมอมากขึ้น
Veneering.gif Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.