ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
Installation List > Ceramics Fiber > 1. Paper Lining หรือ Layer Lining
 
1. Paper Lining หรือ Layer Lining
เป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย Ceramic fiber blanket และวัสดุฉนวนที่เป็น Back up ซึ่งได้แก่ Insulating board และ Rockwool โดยจะติดตั้งเป็นชั้นๆหลายๆชั้น และยึดด้วยเหล็กยืดชนิดทนความร้อนหรืออาจเป็น Ceramic Cuplock โดยยึดติดกับผนังโครงเหล็กชั้นนอก
1.1 หลักการในการเลือกติดตั้งด้วยระบบ Paper Lining
1) เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละชั้น
2) ให้มีรอยต่อน้อยที่สุดโดยกาใช้ Blanket ที่ยาวบริเวณที่มีความร้อนสูง
3) ทำงานได้สะดวก
4) ง่ายต่อการซ่อมแซมเฉพาะชั้นที่เสียหาย ซึ่งมักเกิดจากการกระแทก
ข้อเสีย
1) วัสดุที่ใช้ยึด มีข้อจำกัดในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นข้อด้อยในการเปรียบเทียบกับการติดตั้งด้วยวิธีอื่น
2) ทนต่อการหมุนเวียนของความร้อนในเตาต่ำ ( ทนได้ไม่เกิน 18 m/s.)ถ้าสูงกว่านี้ผิวหน้าของ Blanket จะหลุดลุ่ยเป็นขุ๋ยในกรณีที่ต้องใช้งานที่มีความเร็วของลมร้อนสูงจะใช้ wet felt บริเวณผิวด้านใน
3) เสียหายได้ง่ายจากการกระแทก หรือขีดข่วน
4) ไม่สามารถใช้วิธีการ coat ผิวหน้าได้
1.2 การเชื่อมต่อรอยต่อ ของระบบ paper lining
การติดตั้งด้วยระบบ paper lining จะประกอบด้วย ceramic fiber blanket หลายชั้น ซึ่งการเชื่อมต่อรอยต่อจะมีด้วยกัน 3 วิธี ซึ่งจะต้องคำนึงถึงอุณหภูมิในเตาเผาด้วย
1) Butt Joint method ใช้สำหรับอุณหภูมิต่ำ ซึ่งการหดตัวของ Fiber ไม่มากนัก
2) Lapping Joint Method การให้ Blanket เหลื่อมกันอยู่ จะป้องกันการหดตัวที่จะก่อให้เกิดช่องโหวระหว่างแผ่น
3) Shingle Layer Joint Method จะป้องกันการหดตัวของ Blanket ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนิยมใช้ติดตั้งในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง1.3 การเลือกใช้ตัวยึด ( Anchors )
การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมากเท่าๆกับ Ceramic Fiber ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับวัสดุฉนวนในแต่ละชั้น ในการพิจารณาเลือกใช้จะต้องคำนึงถึง อุณหภูมิการเผา บรรยากาศการเผา ความหนาของวัสดุ ฉนวนทั้งหมด และวิธีการติดตั้ง ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึงได้แก่
1) คุณสมบัติของวัสดุยึดจะต้องเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้งาน
เนื่องจากวัสดุยึดจะต้องอยู่ภายในเตาเผา ซึ่งจะต้องทนต่อความร้อนในเตาได้ และต้องทนต่อบรรยากาศการเผาได้ด้วย
2) ขนาด และ รูปร่างของตัวยึด ( Anchors )
ขนาดและรูปร่างของตัวยึด ขึ้นกับลักษณะการติดตั้งกับผนังเตา วิธีการยึดแหวน และความหนาของผนังเตา
 • Brand: ISOLITE, ISOWOOL
 • Type : Blown process CF
 • Spec service temperature 1260 C
  Length 3600 mm.
  Width 600 mm.
  Thickness 50 mm.
  Density 128 kg/m3 (8 LBS)
 • Country of Origin: Japan by Malaysia and Taiwan
 • http://www.isolite.co.jp

 Paper-Lining.gif
Stud.gif Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.