ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
Installation List > Ceramics Fiber > 2. Stack Lining
 
2. Stack Lining
เป็นการนำเอา Ceramic Fiber Blanket มาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แล้วนำมาซ้อนกัน เรียงในแนวตั้ง โดยให้ด้านขอบของ Blanket ที่ตัดอยู่ด้านในติดกับผนังโครงเตา ซึ่งด้านกว้างของ Blanket ที่ตัดจะเป็นความหนาของก้อน Fiber ซึ่งจะติดตั้งกับผนังเตาด้วยเหล็กยึด ดังภาพ fig 3.10 , 3.11
การเลือกใช้ Ceramic Fiber ชนิดนี้เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการใช้ระบบ Paper Lining เนื่องจากการให้เส้นใย Fiber อยู่ในแนวตั้งฉากกับความร้อนในเตา จะลดการหดตัวเมื่อสัมผัสกับความร้อนของเส้นใย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Paper Lining เส้นใยจะอยู่ในแนวขนานกับความร้อน ซึ่งจะถูกกระทำโดยความร้อนได้มาก ทำให้เส้นใยถูกทำลายได้ง่ายกว่า ในขณะเดียวกัน ระบบ Stack Lining นี้ จะใช้แรงอัดให้ก้อน Fiber มีความหนาแน่นสูงขึ้นได้ และวัสดุที่ใช้ยึดจะอยู่ภายในก้อน Fiber โดยจะไม่สัมผัสกับความร้อนโดยตรง ซึ่งทำให้อายุการใช้งานนานกว่า และสามารถใช้สารเคลือบผิวได้ เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน หรือขัดสีมากขึ้น
ระบบ Stack Lining เป็นวิธีการที่เลือกใช้อุณหภูมิการเผาที่สูง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ Paper Lining
Stack-Lining.gif Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.