ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565
Search News & Events
 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายการตลาดไปเยียมชมที่โรงงาน สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ / จ.สระบุรี...
15 February 2008
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 50 คุณสมยศ เจริญผล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการประหยัดพลังงานโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ฉนวนกันความร้อน) ...
08 August 2007

CRU เชิญร่วม

บริจาค ...

29 June 2007
พนักงาน CRU และบริษัทฯ ในเครือ ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2549...
06 December 2006
พนักงาน CRU และครอบครัวจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการเยี่ยมบ้านพักเด็ก และบริจาคสิ่งของ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป...
05 October 2006


อ่านข่าวทั้งหมด Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.