ทำใบสั่งซื้อ Online 0 รายการ
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565
Search Products
 
ค้นหา ตามรหัส หรือชื่อสินค้า


ใบเสนอราคา Online
  สินค้าของเรา > เซรามิกไฟเบอร์ (Ceramic Fiber)

เซรามิกส์ ไฟเบอร์ (Ceramic Fiber) เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิสูงประเภทหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 1,000 - 1,600 องศาเซลเซียส เซรามิกส์ไฟเบอร์ มีส่วนประกอบเป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต และจะมีการผสมสารประกอบของเซอร์โคเนียมด้วยสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียสขึ้นไป

การผลิตเซรามิกส์ไฟเบอร์ทำได้โดยการหลอมวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูง จนกระทั่งได้เป็นของเหลว หลังจากนั้นจึงทำให้เป็นเส้นใย (ไฟเบอร์) ซึ่งมี 2 วิธีการ คือ โดยการใช้แรงลมเป่าขณะที่ของเหลวไหลผ่าน เรียกว่า ระบบ Blown ส่วนอีกวิธีหนึ่งใช้การปั่นด้วยความเร็วสูง เรียกว่า ระบบ Spun หลังจากนั้นจึงนำเส้นใยที่ได้มาขึ้นรูปต่าง ๆ เช่น blanket, cloth, tape, paper, rope เป็นต้น ส่วน Uniblock และ Saber block จะทำมาจาก blanket

ISOLITE Blanket (Blown Process)
FILATEC Blanket (Spun Process)
LLOYD Blanket (Spun Process)
Board
Seber Block
Uni Block
Cloth , Tape
Paper
Rope
Unifelt
Wet Felt
Bulk fiber
Accessory Copyright 2005 - 2006 © Ceramics R Us Company Limited. All Rights Reserved.